LIMK1 attenuates sevoflurane-induced neurodevelopmental toxicity through caspase-3/ cofilin/PARP-1 pathway

Wu XY1, Zhang YL1, Xia HL1, Guan ZM1, Liu ZY1, Wang WX1, Liu Y1. Author information...